לקוחות יקרים, בין יום ראשון 5/3 עד יום חמישי 9/3 מטבח אלרביע יהיה סוגר עקב יציאה לחופשה.
להזמנות עבור סוף שבוע 10/3 ו 11/3 נא לשלוח הודועות ב-whatsapp למספר שלי 0524703813

לקוחות יקרים, בין יום ראשון 5/3 עד יום חמישי 9/3 מטבח אלרביע יהיה סוגר עקב יציאה לחופשה.להזמנות עבור סוף שבוע 10/3 ו 11/3 נא לשלוח הודועות ב-whatsapp למספר שלי 0524703813